MOSTECH

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych zawiesza do odwołania działalności programu MOSTECH, a tym samym wstrzymuje procedury zgłaszania przez Uczelnie miejsc wolnych oraz nabór kandydatów do programu wymiany na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.  

MOSTECH – program mobilności studentów polskich uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II stopnia. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie, mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/.

Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu jest biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych mieszczące się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (www.kaut.agh.edu.pl).