PL

EN

Rozdział 1. - Polityka prywatności

Nasze podejście do ochrony prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisów korzystających z domeny pbs.edu.pl ma dla Politechniki Bydgoskiej bardzo duże znaczenie. Politechnika Bydgoska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszej ochrony danych osobowych Użytkowników administrowanych przez siebie serwisów internetowych.

Administrator danych osobowych

W świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy naszych serwisów mogą kontaktować się z powołanym przez Politechnikę Bydgoską Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych:

Tamara Bohdanowicz-Turska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
e-mail: iod@pbs.edu.pl
telefon: +48 52 374 94 71

Cele przetwarzania danych osobowych

Politechnika Bydgoska przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych uczelni akademickiej w sposób   zgodny z przepisami ustaw dotyczących mediów elektronicznych. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, obsługi toku studiów, obsługi badań naukowych, mobilności studentów i nauczycieli, zapewnienia dostępu do informacji zamieszczonych  na stronie dotyczących aktualnych wydarzeń,  kontaktu oraz w pozostałych celach, które wynikają z funkcjonalności strony internetowej. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę pbs.edu.pl są przetwarzane w zakresie wskazanym w klauzulach informacyjnych dostępnych w Zakładce Klauzule Informacyjne.

Komu ujawniamy Twoje dane

Dane osobowe Użytkowników będą ujawnione wyłącznie uprawnionym pracownikom Politechniki Bydgoskiej, oraz usługodawcom przetwarzającym dane powierzone im przez Politechnikę Bydgoską, w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz uczelni. Dane mogą być ujawnione także organom publicznym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Politechnika Bydgoska będzie przetwarzała dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny w związku z korzystaniem z Serwisu oraz do realizacji celów wskazanych powyżej. Więcej o czasie przetwarzania danych można znaleźć w Klauzuli Informacyjnej oraz w Polityce plików „cookies”.

Cookies

Internetowy serwis informacyjny Politechniki Bydgoskiej korzysta z plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w „Polityce plików cookies”.

Dane eksploatacyjne

Politechnika Bydgoska informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Informujemy, że dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem, jak również inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie będziemy przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Politechnika Bydgoska oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Politechniką Bydgoską za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, dostępnego  pod adresem iod@pbs.edu.pl. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, w przypadku, gdy nie reguluje tego ustawa. W pozostałych sytuacjach podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z tej ustawy jest obligatoryjne, gdyż jest niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika to z umowy międzynarodowej i jest realizowane na żądanie właściciela danych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Politechnika Bydgoska informuje, że dane osobowe Użytkowników Serwisu korzystającego z domeny pbs.edu.pl nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka plików cookies

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

Serwis w domenie pbs.edu.pl korzysta z technologii plików cookies.

Czym jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub nawet brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

Jak działa technologia cookies?

Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

Jak korzystamy z cookies?

W zależności od czasu na jaki instalowane są pliki cookies dzielimy je na:

 1. cookies sesyjne,  tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony www,
 2. cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród nich wyróżniamy: 
  • cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
  •  cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) –  serwis umieszcza cookies żeby mogły być wykorzystane w innych serwisach.

W zależności od celu w jakim Politechnika Bydgoska wykorzystuje pliki cookies, dzielimy je na podstawowe, analityczne i marketingowe:

 • cookies podstawowe – instalowane są jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy:
 • cookies techniczne – są niezbędne, aby strona www mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez Politechnikę Bydgoską m.in. żeby:
  • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
  • zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • cookies analityczne – są niezbędne dla Politechniki Bydgoskiej do rozliczeń z partnerami biznesowymi, pomiaru efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania strony internetowej i wykorzystywane są przez Politechnikę Bydgoską, żeby:
  • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie pbs.edu.pl,
  • wykrywać różnego rodzaju nadużycia.

Włączanie, usuwanie lub blokowanie plików cookies w Internetowym serwisie informacyjnym Politechnikę Bydgoską 

Internetowy serwis informacyjny Politechniki Bydgoskiej korzysta z plików cookies zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez Użytkownika ustawieniami przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego Politechniki Bydgoskiej bez zmiany w przeglądarce ustawień dotyczących cookies oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.

Jeżeli Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych nie akceptuje plików cookies,  może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Może to jednak spowodować niepoprawne wyświetlanie zawartości strony www. 

Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies  oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

 • Cookies w przeglądarce Internet Explorer
 • Cookies w przeglądarce Chrome
 • Cookies w przeglądarce Firefox
 • Cookies w przeglądarce Opera
 • Cookies w przeglądarce Safari
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Blackberry

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

Administrator danych osobowych

W świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z powołanym przez Politechnikę Bydgoską Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
Tamara Bohdanowicz-Turska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
e-mail: iod@pbs.edu.pl
telefon: +48 52 374 94 71