19 maja
XXXII Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Mechatroniki oraz Informatyki

19-21 maja 2022

Program

O Bydgoszczy

Sponsorzy

Organizator:

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek E pokój nr E011

mgr Ewelina Fischer
biuro.dziekana.wtiie@pbs.edu.pl
tel. 52 340 80 11