PL

EN

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2023/2024
21 września 2023

Drodzy Studenci.

Przypominamy, że jak co roku możecie zgłosić JM Rektorowi swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Zgłoszenie kandydatury do stypendium należy wysłać za pośrednictwem Koordynatora wydziałowego do 5 października 2023 r.

Stypendium Ministra jest stypendium przyznawanym wyłącznie w oparciu o określone, wybitne osiągnięcia studenta (naukowe, artystyczne lub sportowe). 

Kryterium przyznania stypendium nie stanowi średnia ocen, jak również osiągnięcia spoza listy osiągnięć określonych przez Ministerstwo.

 

Z warunkami ubiegania się o stypendium, szczegółową procedurą administracyjną obowiązującą w Politechnice oraz listą Koordynatorów zapoznacie się na stronie Uczelni - zobacz