Stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 - Zarządzenie
24 kwietnia 2023

21 kwietnia JM Rektor podpisał Zarządzenie określające wysokość stypendium rektora dla studentów oraz okres jego otrzymywania w semestrze letnim 2022/2023.

Informujemy, że decyzje w sprawach o stypendium rektora są w trakcie przygotowywania. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają je do końca kwietnia. Wypłata świadczenia nastąpi w dniu 12 maja z wyrównaniem od marca. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat odbioru decyzji oraz zasad składania wniosku o ponowne rozpatrzenie w Aktualnościach USOSweb.