PL

EN

Stypendia socjalne od 1 marca 2024r.
26 lutego 2024

W dniu 1 marca 2024 r. otwieramy w USOSweb 3 turę składania wniosków o stypendium socjalne.
Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest, podobnie jak w semestrze zimowym, na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2022 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (tj. w roku 2023 i 2024).
 

Jeśli składałaś/składałeś wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym oraz

otrzymałaś/otrzymałeś decyzję przyznającą stypendium do 31.07.2024

à NIE MUSISZ NIC ROBIĆ

otrzymałaś/otrzymałeś decyzję przyznającą stypendium do 29.02.2024 ale zachowujesz status studenta i oświadczenie o dochodach pozostawiasz bez zmian

à ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ nowy wniosek o stypendium socjalne.
Jeżeli dochód w rodzinie według oświadczenia nie przekroczył 600 zł do wniosku załącz zaświadczenie z ośrodka opieki społecznej o korzystaniu w roku 2024 ze świadczeń opieki społecznej lub dokumenty poświadczające aktualne źródła utrzymania rodziny.

otrzymałaś/otrzymałeś decyzję przyznającą stypendium do 29.02.2024 lub decyzję negatywną w związku z przekroczeniem dochodu ale zachowujesz status studenta i chcesz zmienić oświadczenie o dochodach w związku ze zmianą okoliczności (utrata/ uzyskanie dochodu, zmiana liczba członków rodziny)

à SKONTAKTUJ SIĘ z Biurem świadczeń dla studentów, otrzymasz możliwość modyfikacji oświadczenia o dochodach,

à AKTUALIZUJ oświadczenie o dochodach,

à ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ nowy wniosek o stypendium socjalne.
Jeżeli dochód w rodzinie według oświadczenia nie przekroczył 600 zł do wniosku załącz zaświadczenie z ośrodka opieki społecznej o korzystaniu w roku 2024 ze świadczeń opieki społecznej lub dokumenty poświadczające aktualne źródła utrzymania rodziny.

otrzymałaś/otrzymałeś decyzję przyznającą stypendium do 31.03.2024 jako obywatel Ukrainy o statusie UKR i oświadczenie o dochodach pozostawiasz bez zmian

à ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ nowy wniosek o stypendium socjalne.
Jeżeli dochód w rodzinie według oświadczenia nie przekroczył 600 zł do wniosku załącz oświadczenie o aktualnych źródłach utrzymania rodziny.

otrzymałaś/otrzymałeś decyzję przyznającą stypendium do 31.03.2024 jako obywatel Ukrainy o statusie UKR i chcesz zmienić oświadczenie o dochodach w związku ze zmianą okoliczności (utrata/ uzyskanie dochodu, zmiana liczba członków rodziny)

 

à SKONTAKTUJ SIĘ z Biurem świadczeń dla studentów, otrzymasz możliwość modyfikacji oświadczenia o dochodach,

à AKTUALIZUJ oświadczenie o dochodach,

à ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ nowy wniosek o stypendium socjalne.
Jeżeli dochód w rodzinie według oświadczenia nie przekroczył 600 zł do wniosku załącz oświadczenie o aktualnych źródłach utrzymania rodziny.

Jeśli nie składałaś/składałeś wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym - obowiązuje Cię pełna procedura składania wniosku w USOSweb poprzedzona złożeniem oświadczenia o dochodach i dokumentacji w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie: otwórz