MATLAB i Simulink dla studentów i pracowników Politechniki
12 stycznia 2023

Politechnika Bydgoska od dnia 1 stycznia 2023 r. dysponuje ogólnouczelnianą licencją oprogramowania MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.
MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, analizy danych, wizualizacji i obliczeń numerycznych. Simulink to graficzne środowisko do symulacji i projektowania opartego na modelach wielodomenowych systemów dynamicznych i wbudowanych. MathWorks oferuje około 100 dodatkowych modułów do specjalistycznych zastosowań, takich jak analiza danych i przetwarzanie obrazów.
Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki w zakładce: Nauka i Badania - Materiały do pobrania