Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia drugiego stopnia
27 września 2022

Nastąpiło ogłoszenie wyników rekrutacji na studia drugiego stopnia -  sprawdź komunikaty dla nowo przyjętych studentów.