Komunikaty dla nowo przyjętych studentów PBŚ

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia, witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO oraz umieszczonymi poniżej informacjami.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ

Klauzula RODO

 

Terminy zawarte w powyższych komunikatach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.