Komunikaty dla nowo przyjętych studentów PBŚ

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia!

Witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się: z Klauzulą RODO, Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i Antydyskryminacyjną PBŚ oraz umieszczonymi poniżej informacjami

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ

Klauzula RODO

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna PBŚ