Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniających
26 września 2022

Nastąpiło ogłoszenie wyników rekrutacji na studia pierwszego stopnia - Tury 2 - sprawdź komunikaty dla nowo przyjętych studentów.