Podsumowanie pierwszej tury składania wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta - ważne informacje
07 lipca 2023

Informujemy, że zakończyliśmy pierwszą turę przyznawania miejsc w Domach Studenta. Przyjęliśmy do rozpatrzenia 431 wniosków, w tym: 
- wniosków o przyznanie pokoju 1-osobowego: 278 (dostępny limit miejsc dla pierwszej tury: 146),
- wniosków o przyznanie miejsca w pokoju 2-osobowym: 153 (dostępny limit miejsc dla pierwszej tury: 350).

W związku z większą liczbą wniosków o pokój 1-osobowy w stosunku do limitu miejsc, utworzono ranking wnioskodawców na podstawie odległości miejsca zamieszkania od Uczelni. Minimalna liczba km zapewniająca otrzymanie pokoju 1-osobowego w pierwszej turze to 91. 
Osoby, których odległość wynosiła 90 km i mniej otrzymały decyzję o nieprzyznaniu pokoju 1-osobowego lub decyzję o przyznaniu miejsca w pokoju 2-osobowym (o ile wskazały również pokój 2-osobowy w koszyku preferencji wniosku).

14 lipca rozpocznie się druga tura składania wniosków, która potrwa do 20 sierpnia i obejmie również osoby przyjęte na 1 rok studiów.  Drugą turę rozpoczniemy z limitem 62 pokoje 1-osobowe, 295 miejsc w pokojach 2-osobowych. 
Po analizie wszystkich wniosków złożonych w drugiej turze, w sytuacji, gdy nie wszystkie pokoje 2-osobowe zostaną zajęte, zostaną one przekształcone i powiększą pulę pokoi 1-osobowych. Docelowa liczba pokoi danego rodzaju (1- i 2-osobowych) będzie zatem ustalona dopiero po zebraniu wszystkich wniosków w drugiej turze.
Osoby, które otrzymały decyzję negatywną w pierwszej turze mają możliwość ponownego złożenia wniosku w turze drugiej. Sugerujemy wskazanie we wniosku w koszyku preferencji pokoju 1-osobowego oraz 2-osobowego. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo pozostania bez zakwaterowania.
Osoby, które otrzymały decyzję na pokój 2-osobowy również mogą złożyć ponowny wniosek w drugiej turze, pod warunkiem rezygnacji z przyznanego miejsca w turze pierwszej. Rezygnację składa się w USOSweb przy wniosku o akademik.