Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
05 listopada 2021

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Zarządzenie:

  • wprowadza obowiązek zasłania ust i nosa we wszystkich zamkniętych obiektach dla wszystkich (poza nielicznymi wyjątkami)
  • wprowadza obowiązek każdorazowego wietrzenia pomieszczenia (sali), w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
  • wprowadza procedurę postępowania w przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu na wirusa SARS-CoV-2 studenta, doktoranta, pracownika lub mieszkańca domu studenta niebędącego studentem PBŚ