Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki
16 stycznia 2023

Politechnika Bydgoska w ramach specjalnej wielostanowiskowej licencji akademickiej Site License wykorzystuje zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw PLUS dla wszystkich pracowników i studentów PBŚ, oraz Zestaw Przyrodnika dla pracowników i studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ.

Więcej informacji w zakładce "Nauka i Badania" - "Materiały do pobrania"

Zapraszamy do korzystania!