Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2022/2023
08 sierpnia 2022

Drodzy Studenci.

Przypominamy, że jak co roku możecie ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Zgłoszenie kandydatury do stypendium należy wysłać do Koordynatora Wydziałowego do 5 października 2022 r.

Ze szczegółową procedurą administracyjną oraz listą koodynatorów zapoznacie się na stronie Uczelni, a z warunkami ubiegania się o stypendium na stronie Ministerstwa.