PL

EN

Stypendia rektora na semestr letni 2023/2024
26 lutego 2024

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów wnioski o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 będzie można składać w USOSweb w terminie od 1 kwietnia (godz. 0001) do 5 kwietnia (godz. 2359). 

Termin 5 kwietnia 2024 r. jest terminem ostatecznym. Podobnie jak w semestrze zimowym wniosek o stypendium należy złożyć wyłącznie w USOSweb. 

Wysokość świadczenia oraz liczbę miesięcy jego wypłaty określi Rektor w miesiącu kwietniu po otrzymaniu decyzji o wysokości dotacji na fundusz stypendialny w roku 2024 r.  

Ważne informacje:

  1. Z wyjątkiem studentów pierwszego i trzeciego semestru studiów II stopnia wszyscy studenci wnioskują o stypendium w oparciu o średnią ocen oraz osiągnięcia z tego samego okresu studiów, co w semestrze zimowym (poprzedni rok studiów). Tabela okresów branych pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia <zobacz>
  2. W przypadku ubiegania się o  stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe lub olimpiady/ mistrzostwa sportowe w przypadku studentów pierwszego roku studiów I stopnia - osiągnięcia te nie muszą być udokumentowane ponownie, jeżeli były udokumentowane we wniosku złożonym w semestrze zimowym, a sprawa wszczęta wnioskiem została zakończona prawomocną decyzją administracyjną. W takiej sytuacji student jedynie wskazuje we wniosku na semestr letni wybrane osiągniecia bez konieczności załączania dokumentacji.
    Powyższe nie dotyczy studentów pierwszego i trzeciego semestru studiów II stopnia, którzy w semestrze zimowym wnioski o stypendia składali na podstawie innych osiągnięć niż w semestrze letnim (zmiana okresów branych pod uwagę do obliczenia punktów).
  3. Studenci drugiego semestru studiów II stopnia, którzy w semestrze zimowym ubiegali się o stypendium rektora w oparciu o wyniki w nauce uzyskane na studiach I stopnia realizowanych w innych uczelniach nie mają obowiązku ponownego dokumentowania wyników w nauce. 

Więcej informacji o stypendiach rektora znajdziecie na stronie - przejdź do strony