PL

EN

Ubezpieczenia NNW i OC studentów w roku akademickim 2022/2023
28 listopada 2022

Drodzy studenci.

Przypominamy, że 30 listopada br. upływa termin skorzystania z ofert ubezpieczenia NNW i OC przygotowanych dla studentów przez TUIR Allianz Polska SA oraz Compensa TU SA VIG.


Zapoznaj się z ofertą - otwórz

Wykupienie polisy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale rekomendowane przez Uczelnię. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie studenta:

  • od konsekwencji wypadków w trakcie zajęć/ praktyk, w drodze na zajęcia jak również w czasie wolnym  (np. gdy złamiesz rękę, nogę);
  • poprzez zwrot kosztów leczenia;
  • poprzez wypłatę diety szpitalnej za pobyt w szpitalu związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków lub chorobą (w tym Covid 19).

Z kolei ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pomoże w sytuacji spowodowania szkody:

  • w mieniu pracodawcy w trakcie praktyk/stażu;
  • uczelni w trakcie zajęć;
  • w zajmowanym pokoju w Domu Studenta, wynajmowanych mieszkaniach itp. 

UWAGA!
OC w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) - możliwość rozszerzenia za dodatkową składką tylko w ofercie COMPENSA TU S.A. VIG  Pamiętaj ubezpieczenie OC często jest wymagane przez Pracodawców podczas praktyk/staży – zwłaszcza na kierunkach technicznych.

Wszelkich informacji przedstawionych w tym materiale nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Proces zawarcia ubezpieczenia odbywa się wyłącznie pomiędzy studentem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Wybór ubezpieczyciela jest całkowicie dobrowolny, można skorzystać z proponowanych ofert lub z innych dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.