PL

EN

Ubezpieczenia NNW studentów w roku akademickim 2023/2024
02 października 2023

Informujemy, że na stronie internetowej Uczelni można zapoznać się z ofertą ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2023/2024.

Zapoznaj się z ofertą - przejdź do strony.

Wykupienie polisy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale rekomendowane przez Uczelnię. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie studenta:

  • od konsekwencji wypadków w trakcie zajęć/ praktyk, w drodze na zajęcia jak również w czasie wolnym  (np. gdy złamiesz rękę, nogę);
  • poprzez zwrot kosztów leczenia;
  • poprzez wypłatę diety szpitalnej za pobyt w szpitalu związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków lub chorobą.

Wszelkich informacji przedstawionych w tym materiale nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Proces zawarcia ubezpieczenia odbywa się wyłącznie pomiędzy studentem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Wybór ubezpieczyciela jest całkowicie dobrowolny, można skorzystać z proponowanych ofert lub z innych dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.