Wniosek o stypendium socjalne wypełnisz przez USOSweb
07 marca 2022

Studenci!
Począwszy od 7 marca dajemy Wam możliwość wypełnienia wniosku o stypendium socjalne w systemie USOSweb. W semestrze letnim 2021/2022 nie będzie to jedyna dostępna forma złożenia wniosku -  będziecie mogli wypełnić wniosek również w wersji tradycyjnej w oparciu o wzory wprowadzone zmianą Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów.
Szczegóły na stronie.