PL

EN

Wnioski o stypendia rektora na semestr zimowy 2023/2024
25 października 2023

Drodzy studenci.

Przypominamy, że od 1 listopada (godz. 00:01) przez 5 dni tj. do 5 listopada (godz. 23:59) w USOSweb udostepnione będą wnioski o stypendium rektora w semestrze zimowym. Termin 5 listopada jest terminem ostatecznym - po tym terminie złożenie wniosku będzie niemożliwe. 

Jeżeli będziecie ubiegać się o stypendium wyłącznie za średnią ocen - nie potrzebujecie żadnych dokumentów (dane o średniej ocen pobierane są z systemu USOS). Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek: studenci pierwszego roku studiów II stopnia - absolwenci studiów I stopnia innej uczelni do udokumentowania średniej ocen potrzebują: oświadczenia (pobierz) oraz zaświadczenia z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych z ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia. Prosimy nie załączać suplementu do dyplomu - suplement nie zawiera ocen negatywnych i w związku z tym nie stanowi dokumentu poświadczającego oceny. Uwaga! Jeżeli jesteś studentem pierwszego roku studiów II stopnia - absolwentem studiów I stopnia innej uczelni, ale ubiegałeś się o stypendium w poprzednim semestrze (w USOSweb zobaczysz swoją średnią ocen) ponowne dokumentowanie średniej ocen nie jest wymagane.

Jeżeli będziecie ubiegać się o stypendium nie tylko za średnią ocen, ale także za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe -  zadbajcie, aby osiągnięcia były odpowiednio udokumentowane. Sposób udokumentowania osiągnięć zawiera załącznik do Regulaminu (zobacz). Pamietajcie! Za osiągnięcia nieudokumentowane lub udokumentowane nieprawidłowo nie otrzymacie punktów.

Więcej informacji o stypendiach rektora znajdziecie na stronie - przejdź do strony