PL

EN

Wnioski o stypendia socjalne - aktualizacja
21 października 2022

Drodzy Studenci.

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie od miesiąca października stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości) zostaje przedłużony do 31 października włącznie. Wnioski można składać w godzinach otwarcia Dziekanatów. W dni zamknięcia Dziekanatów wniosek można nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego). 

Przyjmowanie wniosków będzie kontynuowane od miesiąca listopada i potrwa do czerwca 2023 roku. 

Szczegółowe informacje nt. stypendiów socjalnych znajdziecie na stronie: pokaż