PL

EN

O Projekcie

Celem Projektu jest wzrost jakości zarządzania uczelnią oraz wzrost kompetencji studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), pracowników dydaktycznych oraz pracowników kadry zarządczej i administracyjnej  8 wydziałów PBŚ w terminie do 31 grudnia 2023 r. poprzez realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki, realizację szkoleń i warsztatów dla studentów, pracowników dydaktycznych, kadry zarządzającej i administracyjnej oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do wspierania zarządzania uczelnią.

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 11 367 333,14 zł

Okres realizacji: 2018-04-02 - 2023-12-31

Realizowany w: Administracja Centralna

Regulamin Projektu NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA