Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem składników bioaktywnych pochodzenia roślinnego

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0207/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
309 522,32
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
AS PRODUKT Sebastian Pasturek, Mała Nieszawka, kujawsko-pomorskie
Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowa ocena przydatności materiałów pochodzenia biologicznego, które mogą zostać wykorzystane do wypełnienia złoża antybakteryjnego w innowacyjnym, bezchlorowym systemie odzyskiwania i uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego.

Opis projektu:

Hipoteza badawcza zakłada, że wykorzystanie materiałów pochodzenia roślinnego w wypełnieniu złoża antybakteryjnego pozwala na skuteczne unieczynnienie lub znaczne ograniczenie liczby bakterii bytujących w wodach popłucznych przemysłu owocowo-warzywnego, co przekłada się na zmniejszenie zastosowania dezynfekcji chlorowej. Osiągnięcie celu głównego wynika z realizacji celów szczegółowych: wytypowanie bakterii testowych; sprawdzenie zdolności antybakteryjnych wybranych materiałów pochodzenia roślinnego w warunkach laboratoryjnych; wytypowanie materiałów do dalszych badań, sprawdzenie ich efektywności higienizacyjnej w różnych konfiguracjach; określenie trwałości części składowych złoża; implementacja w skali półtechnicznej. Elementem nowatorskim w niniejszej pracy byłoby zastosowanie zróżnicowanego surowca roślinnego o właściwościach bakteriobójczych w wypełnieniu złoża filtracyjnego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie wiedzy na temat naturalnych metod unieczynniania patogenów w przemyśle owocowo-warzywnym. Użycie surowców pochodzenia naturalnego może wpłynąć na dalszy rozwój badań w kierunku wykorzystania nieinwazyjnych metod dezynfekcyjnych w rolnictwie i ogrodnictwie, a także przyczyni się do wzrostu świadomości konsumentów.