Wdrożenia w uprawie i wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGM w zakładzie ZUBR na cele spożywcze

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0047/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
309 522,32
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
prof. Anna Wenda-Piesik
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
Agrolok Sp. z o.o.
Cel projektu:

Głównym celem naukowym jest udowodnienie, że rośliny oleiste takie jak nGM soja i konopie mogą być z powodzeniem uprawiane w Polsce na cele konsumpcyjne. Problemem uprawy jest dokładny zbiór mechaniczny. Technologia zbioru niskich odmian jednopiennych konopi (Henola, Secuieni Jubileu) oraz soi nGM będzie pierwszym krokiem milowym do jego rozwiązania. Rozpoznanie surowca konopnego w kontekście zastosowania dotyczyć będzie: oleju, makuchu, paździerza, włókna jak również destylatów z kwiatostanów. Hipoteza badawcza zakłada, że olej konopny ma właściwości prozdrowotne wynikające ze składu, 80% stanowią NNKT omega-6 i omega-3 w stosunku wzorcowym 3:1. Drugim celem naukowym jest opracowanie technologii uprawy ekologicznej nGM soi, której nasiona będą wykorzystane do celów spożywczych po ich przetworzeniu. Problem tkwi w zastępowaniu herbicydów mechaniczną ochroną przed chwastami. Hipoteza badawcza zakłada, że jest rosnące zapotrzebowanie na surowiec sojowy w technologii proekologicznej produkcji nasion nGM.

 

Opis projektu:

W ogólnym planie badań założono następujące etapy: 1. 3. letnie doświadczenia polowe z plantacjami konopi siewnej i soi, 2. Przeprowadzenie analiz składu chemicznego po każdym sezonie zbioru surowców roślinnych, 3. Analizy składu fizyczno-chemicznego makuchów konopnych, 4. Opracowanie technologii wytłaczania oleju i wykorzystania makuchów na cele spożywcze.  W eksperymentalnej uprawie proekologicznej konopi siewnej i soi nGM badanymi czynnikami będą: regulacja zachwaszczenia, technologia zbioru, suszenie i czyszczenie materiału. Analizy laboratoryjne surowca będą polegały na badaniu fizycznych, chemicznych i organoleptycznych właściwości surowców. Szczegółowa analiza makuchów i olejów standardowymi metodami analityki chemiczno-spożywczej. Założono osiągnięcie 4 poziomu TRL czyli weryfikacja laboratoryjna technologii w koncepcji badawczej. W miarę możliwości będą wykonane testy w środowisku symulującym rzeczywiste warunki produkcyjne TRL 6-7.