PL

EN

Opłaty podczas studiów

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz inne pobierane opłaty, w tym terminy wymagalności oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat

 

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów pierwszego i drugiego stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2023/2024

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów pierwszego i drugiego stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2022/2023

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów pierwszego i drugiego stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2021/2022

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów pierwszego i drugiego stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2020/2021

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów I i II stopnia, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2019/2020

Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów I i II stopnia, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2019/2020

Wniosek o wystawienie faktury za usługi edukacyjne