PL

EN

Rekrutacja do szkoły doktorskiej PBŚ

Informacje ogólne

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,

  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,

  • planów naukowych kandydata,

  • dotychczasowej aktywności naukowej,

  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wskazanie kandydata na przyszłego promotora oraz przedstawienie zarysu swoich planów badawczych. Aby ułatwić spełnienie tego wymogu, na stronie Dyscypliny naukowe prezentujemy charakterystykę dyscyplin naukowych Politechniki Bydgoskiej wraz z sylwetkami potencjalnych promotorów oraz tematów rozpraw doktorskich.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów, zasad rozmowy kwalifikacyjnej, terminów pierwszego postepowania kwalifikacyjnego oraz limitów przyjęć zamieszczone są w zakładce  Akty prawne i dokumenty do pobrania