Rekrutacja do szkoły doktorskiej PBŚ

Informacje o procesie rekrutacji

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,
  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,
  • planów naukowych kandydata,
  • dotychczasowej aktywności naukowej,
  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w Zasadach naboru do Szkoły Doktorskiej.

Harmonogram postępowania klasyfikacyjnego oraz limit kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 zostanie ustalony zarządzeniem JM Rektora.