PL

EN

Akty prawne i dokumenty do pobrania

Statut Politechniki Bydgoskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej PBŚ nr 3 (obowiązuje od 1 października 2021 roku)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PBŚ na rok akademicki 2023-2024

Program kształcenia nr 2 ze zmianami (obowiązuje od 1 października 2023 roku)

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora