Centralny Dziekanat

Praktyki, stypendia, legitymacje, dyplomy. Wszystkie sprawy studenckie na Politechnice Bydgoskiej można załatwić w jednym miejscu. 

Dane kontaktowe - Centralny Dziekanat - Biuro Toku Studiów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 
Budynek „J”, I piętro, p. 101/102

Godziny przyjęć studentów: 

 • poniedziałek-piątek: 8:00-16:00 
 • soboty zjazdowe: 7:30-14:30

Tel.  (52) 374 93 00


mgr MALWINA BEJENKA, e-mail: Malwina.Bejenka@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • mechanika i budowa maszyn
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka (WTiICh)

mgr EWELINA BOROWSKA, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • elektrotechnika
 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • teleinformatyka

mgr AGNIESZKA CYRANKOWSKA, e-mail: Agnieszka.Cyrankowska@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • inspekcja weterynaryjna
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

mgr inż. BEATA KOWALCZYK, e-mail: Beata.Kowalczyk@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • biotechnologia
 • finanse i rachunkowość
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka (WRiB)
 • zielarstwo i fitoterapia

SYLWIA MAKOWIECKA, e-mail: Sylwia.Makowiecka@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

mgr WIESŁAWA PETEK, e-mail: Wieslawa.Serwaczak@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • automatyka i elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka stosowana

lic. BEATA WIESE, e-mail: Beata.Wiese@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • komunikacja wizualna
 • mechatronika
 • transport
 • wzornictwo

inż. KATARZYNA WŁODARCZYK, e-mail: Katarzyna.Wlodarczyk@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • architektura
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia

Czym jest Centralny Dziekanat?
Centralny Dziekanat to nowocześnie wyposażone centrum obsługi studentów wszystkich wydziałów Politechniki. Jest zlokalizowany w nowym budynku dydaktycznym na terenie kampusu przy ul. prof. S. Kaliskiego 7. 

Czy wszystkie wydziałowe dziekanaty zostaną zlikwidowane?
Wraz z powstaniem nowej jednostki przestaną funkcjonować dotychczasowe dziekanaty. Na wydziałach poza fordońskim kampusem (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej) znajdą się tzw. punkty informacyjne, w których studenci będą mogli uzyskać podstawowe informacje i przekazać wybrane dokumenty do procedowania w Centralnym Dziekanacie.

Jakie sprawy będzie można załatwić w Centralnym Dziekanacie?
W Centralnym Dziekanacie będzie można załatwić wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, przyznaniem świadczeń dla studentów, praktykami studenckimi oraz procesem dyplomowania.

Co wchodzi w strukturę Centralnego Dziekanatu?

 • Biuro Toku Studiów, czyli obsługi studentów
 • Biuro Świadczeń dla Studentów,
 • Biuro Praktyk Studenckich,
 • Biuro Dyplomowania.