PL

EN

Kierunek lekarski
stacjonarne studia jednolite magisterskie

Czas trwania studiów: 12 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 60

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek lekarski to specjalizowany program edukacyjny prowadzący do uzyskania wykształcenia medycznego i kwalifikacji niezbędnych do praktyki zawodowej jako lekarz. Studia na kierunku lekarskim obejmują szeroki zakres nauk biomedycznych, klinicznych i społecznych, przygotowując studentów do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Studia na kierunku lekarskim stanowią kompleksowe i interdyscyplinarne przygotowanie do zawodu lekarza. Nasz program kształcenia obejmuje zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w obszarze opieki zdrowotnej. 

Co zdobędziesz studiując na Politechnice Bydgoskiej: 

 1. Wiedzę specjalistyczną: Studenci zyskują obszerną wiedzę w obszarze medycyny, obejmującą nie tylko podstawy nauk medycznych, ale także aktualne osiągnięcia i trendy w dziedzinie.
 2. Umiejętności praktyczne: Program studiów skupia się na praktycznym szkoleniu klinicznym, co umożliwia studentom zdobycie konkretnych umiejętności niezbędnych do pracy w środowisku medycznym.
 3. Interdyscyplinarność: Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu studenci mają okazję współpracować z przedstawicielami różnych dziedzin medycyny, co rozwija ich zdolność do efektywnej współpracy zespołowej.
 4. Badawcze podejście: Uczelnia promuje aktywne uczestnictwo w badaniach naukowych, co pozwala studentom rozwijać umiejętności badawcze i uczestniczyć w tworzeniu nowych osiągnięć w dziedzinie medycyny.
 5. Etyka zawodowa: Kształtowanie postaw etycznych i empatii wobec pacjentów jest integralną częścią programu, co pomaga w wykształceniu lekarzy zorientowanych na humanistyczne aspekty opieki zdrowotnej.
 6. Doświadczenie praktyczne: Poprzez liczne praktyki kliniczne i staże studenci zdobywają realne doświadczenie w pracy z pacjentami oraz uczą się radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 7. Ścieżki kariery: Absolwenci kierunku medycznego są przygotowani do podjęcia pracy jako lekarze w różnych dziedzinach, a także do kontynuacji edukacji specjalistycznej.
   Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim powinieneś zadbać o wyniki 
z pisemnych egzaminów maturalnych: 

 1. biologia - na poziomie rozszerzonym;
 2. do wyboru: chemia lub  matematyka lub fizyka lub fizyka i astronomia - na poziomie rozszerzonym.

Kandydat, który nie zdawał na maturze biologii i żadnego z wyżej wymienionych przedmiotów do wyboru, nie może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.
 Co będziesz studiował?

Podstawowe elementy kształcenia na kierunku lekarskim obejmują nauki podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia, biochemia, farmakologia oraz nauki kliniczne, takie jak medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria, ginekologia czy psychiatria. Program na kierunku lekarskim uwzględnia także praktyki kliniczne w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, a także praktyki zawodowe pod nadzorem doświadczonych lekarzy.

Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego ukierunkowanego na medycynę, tak aby umożliwić Ci rozumienie najnowszej literatury dziedzinowej czy swobodną rozmowę podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Ponadto zaproponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty, o których wyborze zadecydujesz sam: sztuczna inteligencja w medycynie, wprowadzenie do badań klinicznych czy neuropsychologia.

Absolwenci kierunku lekarskiego zdobywają tytuł lekarza medycyny, a ich kompetencje obejmują opiekę nad pacjentami, prowadzenie diagnoz, przepisywanie leków, wykonywanie procedur medycznych oraz udział w procesie badawczym. 
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu kierunku lekarskiego, otwierają się przed Tobą liczne perspektywy zawodowe w obszarze medycyny. Jako absolwent będziesz miał możliwość podjęcia pracy w różnych środowiskach zawodowych, dostosowując swoje umiejętności do preferencji i celów zawodowych. 

Oto ścieżki kariery dla absolwentów kierunku lekarskiego:

 • Praktyka kliniczna: Pracuj jako lekarz w szpitalach, przychodniach lub gabinetach prywatnych, oferując kompleksową opiekę zdrowotną pacjentom.
 • Specjalizacja: Poszerz swoje kompetencje poprzez specjalizację w konkretnych dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia, pediatria, dermatologia czy psychiatria.
 • Badania naukowe: Zaangażuj się w badania naukowe, współpracując z uczelniami lub instytucjami badawczymi, aby przyczynić się do postępu w dziedzinie medycyny.
 • Edukacja: Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem, pracując jako wykładowca na uczelni medycznej lub prowadząc szkolenia dla przyszłych lekarzy.
 • Służba zdrowia publiczna: Zaangażuj się w projekty zdrowotne na poziomie społeczności lub pracuj w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym.
 • Międzynarodowa współpraca medyczna: Weź udział w projektach humanitarnych lub pracuj w organizacjach międzynarodowych, angażując się w pomoc medyczną na całym świecie.

Ukończenie kierunku lekarskiego daje Ci solidne podstawy do rozwinięcia kariery w obszarze opieki zdrowotnej, a elastyczność tego zawodu pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb i wyzwań w dziedzinie medycyny.
 Dlaczego studia na kierunku?

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku lekarskim na Politechnice Bydgoskiej?

 • Kierunek lekarski jest nowym kierunkiem na Politechnice Bydgoskiej, dzięki czemu program studiów został ułożony tak, aby spełniać aktualne potrzeby służby zdrowia. 
 • Wydział Medyczny ściśle współpracuje ze szpitalami i placówkami medycznymi w celu zapewnienia studentom edukacji na najwyższym możliwym poziomie.
 • Absolwenci kierunku lekarskiego mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych, od praktyki klinicznej po badania naukowe czy pracę w zdrowiu publicznym.
 • Branża medyczna cieszy się stabilnością zatrudnienia, co sprawia, że studia na kierunku lekarskim są inwestycją w przyszłość.
 • Studia te nie tylko dostarczają wiedzy medycznej, ale także rozwijają umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i przywódcze.

Jeśli marzysz o tym, by być częścią zespołu profesjonalistów dbających o zdrowie społeczeństwa, studia na kierunku lekarskim są Twoją drogą do osiągnięcia tego szczytnego celu. Dołącz do nas, aby stać się integralną częścią przyszłości medycyny!
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii (B) oraz jednego z przedmiotów do wyboru – chemii (Ch) lub matematyki (M) lub fizyki lub fizyki i astronomii (F).

Σ=B(pr)+[Ch(pr) albo M(pr) albo F(pr)]

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, nie może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów. Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości wyniku minimum 30% z przedmiotu biologia i/lub co najmniej z jednego z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym nie może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

W przypadku osiągniecia takiej samej liczby punktów przez kandydatów, o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów z dwóch obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych/egzaminów dojrzałości na poziomie podstawowym: języka polskiego (JP) i języka obcego (JO).
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!