PL

EN

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na uczelni


Inspektorat BHP i Ppoż.

Główny specjalista ds. BHP - Kierujący działem
dr inż. Krzysztof Berleć
bhp@pbs.edu.pl
tel. 52 374-93-49

Starszy specjalista ds. BHP
dr inż. Waldemar Studziński
bhp@pbs.edu.pl
tel. 52 374-93-49

Specjalista ds. BHP
inż. Paweł Łakomski
bhp@pbs.edu.pl
tel. 52 374-93-49

Inspektor ds. przeciwpożarowych
Rafał Dolewski
Rafal.dolewski@pbs.edu.pl


Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Tomasz Stosik
stosik@pbs.edu.pl
tel. 52 340-87-89


Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Administracja Centralna
 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Julita Milik
Julita.Milik@pbs.edu.pl
tel. 52 374-87-69

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr inż. Jurek Anita
Anita.Jurek@pbs.edu.pl
52 374-97-53

Wydział Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Mateusz Wirwicki
Mateusz.Wirwicki@pbs.edu.pl
tel. 52 340-84-97

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
dr inż. Aleksandra Niklas-Nowak
Aleksandra.Niklas-Nowak@pbs.edu.pl
tel. 52 340-80-19

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr inż. Jan Kołodziej
Jan.Kolodziej@pbs.edu.pl
tel. 52 340-83-80

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
mgr inż. Przemysław Siekierka
Przemyslaw.Siekierka@pbs.edu.pl
tel. 52 374-90-54

Wydział Zarządzania
mgr inż. Magdalena Kasprowicz
Magdalena.Kasprowicz@pbs.edu.pl
tel. 52 340-84-88