PL

EN

Przykłady dobrych praktyk z dydaktyki akademickiej

 

Poniżej prezentujemy przykłady dobrych praktyk, w formie publkacji naukowych dotyczących dydaktyki akademickiej. 

 

W ramach projektu: „Mistrzowie dydaktyki” opracowany został model tutoringu w wersji angielskiej. Dostępny on jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ostateczny-model-stosowania-tutoringu

Praca zbiorowa, składająca się z jedenastu artykułów, której myśl przewodnia koncentruje się wokół pilnej potrzeby zmian w edukacji. Praca dostepna w wolnym dostępie: https://www.lbc.leszno.pl/dlibra/publication/18999/edition/18309/content?ref=main