Dla kadry zarządzającej

Szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych „Zarządzanie w edukacji i nauce”  - 48h szkoleniowych, w trybie 6 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze.

Szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych „Mentoring w praktyce” - 48h szkoleniowych, w trybie 6 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze.