PL

EN

Dla dydaktyków organizowane przez SJO, szkolenia prowadzone w języku polskim

Warsztaty Nowoczesne narzędzia edukacyjne” dla dydaktyków PBŚ
Cykl szkoleń praktycznych prowadzonych przez Studium Języków Obcych.

Język szkolenia
Wszystkie szkolenia odbywają się w języku polskim i bazują na wersjach polskich platform lub wersjach tłumaczonych automatycznie na język polski.
Jak wygląda szkolenie?
Każdemu narzędziu dedykowane jest szkolenie obejmujące webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie).
Warsztaty odbywają się przy komputerach w siedzibie uczeni i obejmują część instruktażową oraz konsultacje indywidualne.
Jest możliwość uczestnictwa w kilku szkoleniach.
Czego uczymy?
Webinarium – prezentacja możliwości narzędzia
Warsztaty – tworzenie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem wszystkich/wybranych możliwości platform; konsultacje indywidualne z instruktorem
Grupy
Szkolenia odbywają się w małych grupach - do 10 osób. W przypadku dużego zainteresowania jest możliwość powtórzenia jednego ze szkoleń z inną grupą uczestników.

Dostępy
Szkolenia odbywają się na wersjach bezpłatnych oraz (część) na płatnych wersjach narzędzi. W przypadku wersji płatnej otrzymują Państwo dostęp do rocznej subskrypcji (dostęp z maila szkoleniowego).

Terminarz szkoleń: 
Mentimeter webinarium 25.09.2023 r. w godzinach 9.00-9.45, warsztaty 27.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00
EdPuzzle webinarium 18.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztaty 20.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00
Mentimeter webinarium 25.09.2023 r. w godzinach 9.00-9.45, warsztaty 27.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00
Kahoot! webinarium 20.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztaty 26.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00
Genially 
grupa 1. webinarium 18.09.2023 r. w godzinach 9.00-9.45, warsztat 21.09.2023 w godzinach 9.00-12.00
grupa 2. webinarium 25.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztat 28.09.2023 w godzinach 9.00-12.00

Informacji o szkoleniach udziela mgr Joanna Górzyńska, email: joanna.gorzynska@pbs.edu.pl
 

Szkolenie z narzędzia: EdPuzzle
Strona internetowa:https://edpuzzle.com
Prowadzący: mgr Zofia Heliasz
Terminy: 
webinarium 18.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztaty 20.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00
Tematyka webinarium:
1. Praca z materiałami video na zajęciach – dlaczego i jak.

2.  Rodzaje  pytań do materiałów video na platformie EdPuzzle.
3. Organizacja pracy studentów w Edpuzzle – klasy i zadania.
Tematyka warsztatów:
1. Wyszukiwanie, wybieranie i przycinanie materiału video.

2. Dodawanie pytań do materiału video.
3. Tworzenie klas i zadań w ramach klasy oraz poza nią.
4. Dostęp do wyników zadań i ich eksportowanie.
5. Współpraca z innymi twórcami zadań w EdPuzzle w ramach sieci.

 

Szkolenie z narzędzia: Genially
Strona internetowa: https://genial.ly/
Prowadzący: mgr Kinga Raatz
Teminy:
grupa 1. webinarium 18.09.2023 r. w godzinach 9.00-9.45, warsztat 21.09.2023 w godzinach 9.00-12.00
grupa 2. webinarium 25.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztat 28.09.2023 w godzinach 9.00-12.00

Tematykw webinariów:
1. Prezentacja autorskich projektów i omówienie interaktywnych elementów.

2. Przegląd różnych rodzajów prezentacji i ich omówienie.
3. Elementy grywalizacji dostępne w programie Genially.
4. Korzystanie z zakładki „Inspiracja”.
Tematyka warsztatów:
1. Tworzenie interaktywnego obrazu (dodawanie zdjęć, nagrań i video).
2. Korzystanie z tzw. inteligentnych bloków (tabele i wykresy).
3. Tworzenie prezentacji, w tym również video prezentacji.
4. Tworzenie interaktywnych gier i quizów.
5. Tworzenie list kontrolnych i plannera.

 

Szkolenie z narzędzia: Mentimeter
Strona internetowa:  https://www.mentimeter.com/
Prowadzący: mgr Zofia Heliasz
Terminy: webinarium 25.09.2023 r. w godzinach 9.00-9.45, warsztaty 27.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00

Tematyka webinarium:
1. Prezentacja tradycyjna a prezentacja interaktywna.

2.  Rodzaje slajdów Mentimeter i najważniejsze różnice między nimi.
3. Zastosowanie Mentimeter dla różnych form zajęć i ich etapów.

Tematyka warsztatów:
1. Tworzenie prezentacji  dla każdego rodzaju slajdów: ankieta, quiz, treść.
2. Importowanie dokumentów i prezentacji do Mentimeter.
3. Tworzenie szablonów i praca w grupie na wspólnej prezentacji.
4. Udostępnianie prezentacji i jej odtwarzanie w trakcie zajęć.
5. Eksportowanie wyników  ankiet i quizów.

 

Szkolenie z narzędzia: Kahoot!
Prowadzący: mgr Małgorzata Tutka
Strona internetowa: https://kahoot.com/pl/ 
Terminy: webinarium 20.09.2023 r. w godzinach 10.30-11.15, warsztaty 26.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00

Tematyka webinariów:
1. Parę słów o Kahoot!
2. Zalety wynikające z krzystania z Kahoot!
3. Rodzaje testów, quizów i ankiet
Tematyka warsztatów:
1. Tworzenie zestawów haseł, sposoby logowania, indywidualne ustawienia preferencji
2. Instrukcja tworzenia i przeprowadzenia  testów
3. Instrukcja tworzenia i przeprowadzenia  testów quizów
4. Instrukcja tworzenia i przeprowadzenia  testów ankiet
5. Korzystanie z gotowych zasobów