Dla dydaktyków organizowane przez podmioty zewnętrzne

Szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich „Szkoła Tutorów Akademickich” - 64 h szkoleniowe realizowane w trybie 8 dni szkoleniowych w cyklach 2-dniowych – szkolenie dla 18 osób.

Szkolenia certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich „Akredytowany praktyk tutoringu” -  48 h szkoleniowych, w trybie 6 -dniowym, w cyklach 2- dniowych – szkolenie dla 18 osób, szkolenie dedykowane absolwentom udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu/minimum 56 godzin szkoleniowych.

Szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych „Sztuka dydaktyki akademickiej” -  64 h szkoleniowe, 8 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych – szkolenie dla 36 osób.

Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych „Grywalizacja i narzędzia IT w edukacji” -  16 h szkoleniowych, 2 dni szkoleniowe - szkolenie dla 18 osób.

Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych Nauczanie problemowe (Problem Based Learning)” -  16 h szkoleniowych, 2 dni szkoleniowe - szkolenie dla 18 osób