PL

EN

z formułowania efektów uczenia się

Zapraszamy do udziału w szkoleniu metodycznym w zakresie formułowania efektów uczenia się, realizowanym przez Biuro Doskonalenia Dydaktycznego PBŚ.

Adresaci: dydaktycy PBŚ 

Forma: prezentacja, warsztat 

Czas: 2h 

Miejsce realizacji: budynek RCI, sala C9 

Prowadzący: dr Mirosław Zientarski 

 

Cele szkolenia: 

Pogłębienie wiedzy z zakresu metodycznych aspektów formułowania efektów uczenia się oraz projektowanie efektów uczenia się i sposobów weryfikacji ich uzyskania przez studentów w odniesieniu do prowadzonego przedmiotu. 

Efekty szkolenia:

  • zidentyfikujesz różnice między celami kształcenia a efektami uczenia się,
  • wyjaśnisz różnice między ujęciem efektów uczenia się z perspektywy wykładowcy i studenta,
  • rozróżnisz i uzasadnisz błędnie i poprawnie formułowane efekty uczenia się,
  • na bazie taksonomii Benjamina Blooma przeanalizujesz czasowniki opisujące aktywności studenta w sferze kognitywnej, pozwalające na tworzenie mierzalnych celów uczenia się,
  • stosując taksonomię Blooma zaprojektujesz efekty uczenia się w odniesieniu do wybranego przedmiotu, który wykładasz,
  • do zaprojektowanych efektów uczenia się wskażesz metodę weryfikacji ich uzyskania przez studentów.