Terminy dyżurów metodyka

Dyżury metodyk pełni w formie stacjonarnej i zdalnej w następujących terminach: 
13 marca 2023 (poniedziałek) w godzinach: 8.00-10.00, sala C9, bud. RCI,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
22 marca 2023 (środa) w godzinach: 19.00-20.00, zdalnie przy pomocy Microsoft Teams https://tiny.pl/wpmll 
27 marca 2023 (poniedziałek) w godzinach: 8.00-10.00, sala C9, bud. RCI,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
29 marca 2023 (środa) w godzinach: 19.00-20.00,  zdalnie przy pomocy Microsoft Teams https://tiny.pl/wpmll 
3 kwietnia 2023 (poniedziałek) w godzinach: 8.00-10.00, sala C9, bud. RCI,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
5 kwietnia 2023 (środa) w godzinach: 19.00-20.00, zdalnie przy pomocy Microsoft Teams https://tiny.pl/wpmll 
17 kwietnia 2023 (poniedziałek) w godzinach. 8.00-10.00, sala C9, bud. RCI,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
19 kwietnia 2023 (środa) w godzinach: 19.00- 20.00, zdalnie przy pomocy Microsoft Teams https://tiny.pl/wpmll 
24 kwietnia 2023 (poniedziałek) ) w godzinach. 8.00-10.00, sala C9, bud. RCI,  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
26 kwietnia 2023 (środa) w godzinach: 19.00- 20.00, zdalnie przy pomocy Microsoft Teams https://tiny.pl/wpmll 

Istnieje możliwość spotkania się również w innych terminach. W celu ustalenia spotkania proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

Kontakt: katarzyna.marszalek@bps.edu.pl, telefon 606637792 

Do zadań Metodyka należy: 

  • prowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej; 
  • współpraca z kadrą dydaktyczną w zakresie wdrażania nowych metod nauczania i efektów kształcenia; 
  • opracowywanie materiałów wspierających dydaktykę; 
  • kontrola merytoryczna procedur związanych z kształceniem; 
  • opracowywanie planu rozwoju zawodowego dydaktyków w zakresie metod dydaktycznych; 
  • przygotowywanie oraz organizowanie wydarzeń upowszechniających dydaktykę.