PL

EN

Terminy dyżurów metodyka

Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu w czasie moich dyżurów:

  • dyżur stacjonarny | środy, godz. 10:00-12:00 | budynek RCI, pokój C1
  • dyżur w formie zdalnej przy wykorzystaniu MS Teams | piątki, godz. 10:00-12:00 | stały link do spotkania
  • dyżur w innym czasie - przy wykorzystaniu MS Teams lub stacjonarnie | po umówieniu terminu telefonicznie: 505 459 632

dr Mirosław Zientarski

e-mail: Miroslaw.Zientarski@pbs.edu.pl
tel. 505 459 632

Biuro Doskonalenia Dydaktycznego
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
bud. RCI, pok. C1

 

_______________________________________________________________________________________

Do zadań Metodyka należy: 

  • prowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej; 
  • współpraca z kadrą dydaktyczną w zakresie wdrażania nowych metod nauczania i efektów kształcenia; 
  • opracowywanie materiałów wspierających dydaktykę; 
  • kontrola merytoryczna procedur związanych z kształceniem; 
  • opracowywanie planu rozwoju zawodowego dydaktyków w zakresie metod dydaktycznych; 
  • przygotowywanie oraz organizowanie wydarzeń upowszechniających dydaktykę.