Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
e-mail: iod@pbs.edu.pl
telefon: +48 52 374 94 71

Rozdział 1.

Rozdzial 2.

Rozdzial 3.