PL

EN

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
e-mail: iod@pbs.edu.pl
telefon: +48 52 374 94 71

Rozdział 1. - Polityka prywatności 

Rozdzial 2. - Ogólna klauzula informacyjna, przepisy prawne i naruszenie ochrony danych

Rozdzial 3. - Klauzule informacyjne RODO