PL

EN

Projekty w szkole doktorskiej

Doktoraty wdrożeniowe

Szkoła Doktorska PBŚ w Bydgoszczy poszukuje przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Celem tego programu, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jest kształcenie i wypromowanie doktorów spośród pracowników przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie MEiN, oraz na stronie Działu Nauki i Ewaluacji PBŚ.

Korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z udziału w programie:

 • realizacja badań we współpracy ze specjalistami z PBŚ,
 • wzmocnienie potencjału patentowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie kompetencji specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami,
 • możliwość odliczenia 100 % kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (II ustawa o innowacyjności z dnia 1.01.2018 r.).

Oczekiwania wobec przedsiębiorcy:  

 • zatrudnienie Doktoranta w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewnienie Doktorantowi opiekuna pomocniczego spośród pracowników firmy,
 • wyrażenie zgody na kształcenie Doktoranta w Szkole Doktorskiej (plan kształcenia przewiduje zajęcia, które odbywają się jeden dzień w tygodniu).

Korzyści dla Doktoranta:

 • uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • stypendium ze środków programu „Doktorat wdrożeniowy”, przez 4 letni okres kształcenia.
  • miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi:
   • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
   • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Szkołą Doktorską PBŚ: szkola.doktorska@pbs.edu.pl

 

Projekty realizowane w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy"

Aktualnie, w ramach programu, realizowane są następujące rozprawy doktorskie:

 1. Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem składników bioaktywnych pochodzenia roślinnego
 2. Badanie elementów z betonu ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokich wytrzymałości pod obciążeniem statycznym i dynamicznym
 3. Badanie zagęszczania betonu nawierzchniowego wykonywanego w technologii wałowanej i określenie metodologii zagęszczania betonu w warunkach budowy
 4. Technologia eradykacji endofitów w procesie produkcji traw symbiotycznie modyfikowanych
 5. Gospodarka w obiegu zamkniętym termoplastycznych wyprasek wielowarstwowych wytwarzanych metodą współwtryskiwania
 6. Wdrożenia w uprawie i wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGM w zakładzie ZUBR na cele spożywcze
 7. Sztuczna Inteligencja w procesach automatyzacji Configuration Management Data Base (CMDB)