PL

EN

Zasady Fair Play

 

DEFINICJA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Przemoc seksualna – przemoc wymierzona w sferę seksualną studenta, doktoranta, pracownika polegająca na niechcianym (czyli takim, na jaki osoba ta nie wyraziła świadomej, nieprzymuszonej niczym zgody) kontakcie o charakterze seksualnym w postaci fizycznej, werbalnej lub pozawerbalnej, niezależnie od istniejącej pomiędzy osobą stosującą przemoc a osobą poszkodowaną relacji, przyjmująca przede wszystkim postać:

 • niechciane żarty o seksualnym podtekście
 • niechciane uwagi o charakterze seksualnym
 • niechciane zaproszenia, wiadomości, itd.
 • niechciane    dwuznaczne    aluzje    czy    gesty    o    charakterze seksualnym
 • natarczywe przyglądanie się i taksowanie wzrokiem
 • gwizdnięcia, wydawanie sugestywnych    odgłosów i innego rodzaju zaczepki (catcalling)
 • niechciane    pokazywanie    erotycznych    czy    pornograficznych materiałów w jakiejkolwiek formie
 • niechciane inicjowanie kontaktu fizycznego bez zgody drugiej osoby
 • podciąganie czyjegoś ubrania bez zgody
 • eksponowanie genitaliów innej osobie, która nie wyraziła na to zgody
 • niechciane natarczywe flirtowanie, nawet mimo odmowy
 • niechciane propozycje o charakterze seksualnym
 • zgwałcenie
 • szantażowanie    upublicznieniem    posiadanych    materiałów    o charakterze intymnym
 • rozpowszechnianie    informacji    dotyczących    czyjegoś    życia seksualnego wbrew woli tej osoby
 • wykorzystywanie trudnego położenia, poczucia osamotnienia lub bezradności do nawiązania relacji intymnych