NSZZ Solidarność

Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” - kadencja 2018-2022

 • Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • Zastępca Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
 • Zastępca Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr inż. Konrad Walasik
 • Sekretarz – mgr Barbara Zielińska
 • Skarbnik – mgr Joanna Siołkowska
 • Pełnomocnik ds. Kontaktu z Regionem – dr inż. Mariusz Piekarczyk

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”:

 • Bewicz Stanisław,
 • Bielecka Apollonia,
 • Budzińska Katarzyna,
 • Derewienko Maria,
 • Kobierski Mirosław,
 • Kondratowicz-Maciejewska Krystyna,
 • Kraska Lilla,
 • Kuczkowska-Wróbel Małgorzata,
 • Okoński Ryszard,
 • Owczarczyk-Szpakowska Grażyna,
 • Piekarczyk Mariusz,
 • Siekierka Przemysław,
 • Siołkowska Joanna,
 • Sobek Magdalena,
 • Walasik Konrad,
 • Zawiślak Jacek,
 • Zielińska Barbara.

Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”

 • Bogaczyk Barbara
 • Sawicki Jerzy
 • Sobolewska Grażyna

Ważne dokumenty

Kontakt

Biuro Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Bydgoskiej
ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz

Pokój 38, bud.2.1
Tel. 52 3749315

Biuro czynne:
środa: 12.00 - 15.00