PL

EN

NSZZ Solidarność


Szanowni Państwo,
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność pragnie poinformować, że dnia 27 kwietnia 2023 roku zostało podpisane z JM Rektorem porozumienie w sprawie realizacji regulacji wynagrodzeń na Politechnice Bydgoskiej.


Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”

  • Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
  • Zastępca Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
  • Sekretarz – mgr inż. Magdalena Kasprowicz
  • Skarbnik – mgr inż. Katarzyna Ośmiałowska
  • Pełnomocnik ds. Kontaktu z Regionem – prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski, dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Ośmiałowska, Krystyna Kondratowicz-Maciejewska, Przemysław Siekierka, Katarzyna Budzińska, Magdalena Kasprowicz, Mirosław Kobierski, Julita Milik, Mariusz Piekarczyk, Mateusz Wirwicki, Apolonia Bielecka, Maria Derewienko-Konstantynowicz.
 
Skład Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”

  • Przewodniczący – dr inż. Tomasz Stosik
  • Członek – dr hab. inż. Anna Figas
  • Członek – dr hab. inż. Anna Baturo-Cieśniewska

Ważne dokumenty

Kontakt

Biuro Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz 85-796
Pokój A 027