PL

EN

Stypendia i zapomogi w roku akademickim 2022/2023
29 września 2022

W dniu 26 września br. JM Rektor podpisał Zarządzenie wprowadzające Regulamin świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2022 r. Wszystkich studentów zainteresowanych tematem świadczeń stypendialnych i zapomóg zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz załącznikami - przejdź do strony

Zapisy Regulaminu zostały szczegółowo objaśnione również na następujących stronach:

zasady ogólne dotyczące wszystkich świadczeń - przejdź do strony
stypendium socjalne - przejdź do strony
stypendium rektora - przejdź do strony
stypendium dla osób niepełnosprawnych - przejdź do strony
zapomogi - przejdź do strony