PL

EN

Inwestycje

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

AKADEMICKIE CENTRUM SPORTU
budowa hali sportowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

20 grudnia 2020 roku Minister reprezentowany przez prof. dr hab. Włodzimierza Bernackiego – Sekretarza Stanu oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Marek Adamski podpisali umowę o przyznanie przez ministerstwo dotacji w kwocie 7 milionów złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa hali sportowej UTP". Całkowitą wartość kosztorysową zaplanowano na poziomie 28 milionów złotych.

Hala sportowa stanowiąca Akademickie Centrum Sportu będzie integralną częścią całego zespołu obiektów, zlokalizowanych na terenie kampusu fordońskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Budowa nowoczesnej hali sportowej, będącej Akademickim Centrum Sportu ma na celu zachęcić społeczność akademicką do poprawy aktywności fizycznej, poprzez dostępność do różnych dyscyplin sportowych. Planowana inwestycja pozwoli na realizację programu nauczania i prowadzenia obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

  • 30 milionów na inwestycję UTP
  • Nowa inwestycja UTP. Nowoczesny design dla nauki
  • Rusza inwestycja nowego budynku dydaktycznego UTP
  • Kamień węgielny wmurowany. Trwa rozbudowa kampusu UTP