Senat Politechniki Bydgoskiej

prof. dr hab. inż. Marek Adamski (Rektor – Przewodniczący Senatu),

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora PBŚ:

 1. prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski (WRiB),
 2. dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. PBŚ (WRiB),
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak (WRiB),
 4. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek (WRiB),
 5. dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ (WHiBZ),
 6. dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ (WHiBZ),
 7. dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. PBŚ (WHiBZ)
 8. dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, prof. PBŚ (WHiBZ)
 9. dr hab. inż. Michał Choraś, prof. PBŚ (WTIiE),
 10. dr hab. inż. Rafał Kozik, prof. PBŚ (WTIiE),
 11. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ (WTIiE),
 12. dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ (WTIiE),
 13. dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ (WBAiIŚ),
 14. dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ (WBAiIŚ),
 15. prof. dr hab. Aleksandra Simińska (WBAiIŚ),
 16. dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ (WBAiIŚ),
 17. dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. PBŚ (WTiICh),
 18. dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ (WTiICh),
 19. dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ (WTiICh),
 20. dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ (WTiICh),
 21. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. PBŚ (WIM),
 22. dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. PBŚ (WIM),
 23. dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. PBŚ (WIM),
 24. dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ (WIM),
 25. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ (WZ)
 26. dr hab. Rafał Drewniak, prof. PBŚ (WZ),
 27. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ (WZ)
 28. dr hab. Igor Kravchuk, prof. PBŚ  (WZ).

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor PBŚ:

 1. dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska (WRiB),
 2. dr inż. Aleksandra Roślewska, prof. PBŚ (WHiBZ),
 3. dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ (WTIiE),
 4. dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka (WBAiIŚ),
 5. dr inż. Łukasz Skowroński (WTiICh),
 6. dr inż. Robert Polasik (WIM),
 7. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska (WZ),

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr inż. Aneta Gapińska (WIM),
 2. mgr Sylwia Kołodziejczyk (WTiICh),
 3. mgr Magdalena Kruszczyńska (AC),
 4. mgr Agata Leśniewska (AC),
 5. dr inż. Sylwia Krężel-Czopek (AC),
 6. mgr Paweł Smolak (AC),
 7. dr inż. Mateusz Wirwicki (AC),

Przedstawiciele studentów:

 1. Zuzanna Chudecka (WRiB),
 2. Kamil Kądziołka (WHiBZ),
 3. Martyna Tarczewska (WTIiE),
 4. Wakat (WBAiIŚ),
 5. Wakat (WBAiIŚ),
 6. Marta Okupska (WTiICh),
 7. Alicja Guzow (WIM)
 8. Anastasiia Zelenska (WIM),
 9. Elzbieta Pierzgalska (WZ)
 10. Julia Licznerska (WZ),

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Natalia Pieniek-Gniadek (SzDr)

Prowadzący:

 1. dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ (Kierownik Biura Rektora)