Władze dziekańskie Politechniki Bydgoskiej

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ

Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ