Władze rektorskie

Rektor 
prof. dr hab. inż. Marek Adamski 
tel. +48 52 374 94 44
rektor@pbs.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ
tel. +48 52 374 93 64
sekretariat.RD@pbs.edu.pl

Kierownik Biura Rektora dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelniKierownik Biura Rektora
dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ
tel. +48 52 374 94 44,
tel. kom.: 513 924 744
biuro.rektora@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. jakości i ewaluacji kształcenia dr inż. Marcin Drechny,prof. uczelniPełnomocnik Rektora ds. jakości i ewaluacji kształcenia
dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ
marcin.drechny@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji
dr inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ
lukasz.skowronski@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu POL-on i współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik
anna.wenda-piesik@pbs.edu.pl
tel. +48 52 374 93 69
tel. kom. +48 694 788 708 

Pełnomocnik Rektora ds. pozadydaktycznej działalności studenckiej
dr inż. Adam Marchewka
tel. + 48 52 340 81 39
adimar@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy zagranicznej w obszarze dydaktyki
prof. dr hab. Robert Karaszewski
robert.karaszewski@pbs.edu.pl