PL

EN

Władze rektorskie

Rektor
prof. dr hab. inż. Marek Adamski 
tel. +48 52 374 94 44
rektor@pbs.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ
tel. +48 52 374 93 64
sekretariat.RD@pbs.edu.pl

Prorektor ds. nauki i ewaluacji
dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ
sekretariat.RN@pbs.edu.pl

Kierownik Biura Rektora dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelniProrektor ds. rozwoju/Rzecznik prasowy
dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ
tel. +48 52 374 94 44,
tel. kom.: 513 924 744
biuro.rektora@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. jakości i ewaluacji kształcenia dr inż. Marcin Drechny,prof. uczelniPełnomocnik Rektora ds. jakości i ewaluacji kształcenia
dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ
marcin.drechny@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. dostępności dr inż. Kinga SzopińskaPełnomocnik Rektora ds. dostępności
dr inż. Kinga Szopińska
tel. + 48 52 340-81-09
Kinga.Szopinska@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy zagranicznej w obszarze dydaktyki
prof. dr hab. Robert Karaszewski
robert.karaszewski@pbs.edu.pl