Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3600

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Taki dokument wymagany jest przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r.Dla kogo studia?

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.Plan studiów

 • Elementy budownictwa ogólnego      18h
 • Ochrona cieplna budynków i wybrane zagadnienia fizyki budowli      40h
 • Podstawy prawne charakterystyki, audytu i termomodernizacji budynków      3h
 • Ogrzewnictwo - systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową   12h
 • Wentylacja i klimatyzacja      12h
 • Instalacja oświetleniowa w budynku      12h
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku, termomodernizacja      19h
 • Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja      4h
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej      40h
 • Projektowanie budynków energooszczędnych      12h
 • Seminarium dyplomowe      8h
 • Praca końcowaWykładowcy

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni dr inż. Anna Kaczmarek dr inż. Paula Szczepaniak dr inż. Magdalena Nakielska dr inż. Mariusz Kryża dr inż. Włodzimierz BielińskiPartnerzy studiów

 • INTERsoftsp z o.o.Dodatkowe korzyści

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z obsługi programu TERMOCADOpiekunowie kierunku

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ
tel. 52 340 81 05

Sekretariat studiów: pn-pt: 08:00-11:00Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html