Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3600

Liczba zjazdów: 12

1. Cel studiów

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Taki dokument wymagany jest przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r.2. Dla kogo studia?

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.3. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.4. Plan studiów

 • Elementy budownictwa ogólnego
 • Ochrona cieplna budynków i wybrane zagadnienia fizyki budowli
 • Podstawy prawne charakterystyki, audytu i termomodernizacji budynków
 • Ogrzewnictwo - systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacja oświetleniowa w budynku
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku, termomodernizacja
 • Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Projektowanie budynków energooszczędnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca końcowa5. Wykładowcy

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni dr inż. Anna Kaczmarek dr inż. Paula Szczepaniak dr inż. Magdalena Nakielska dr inż. Mariusz Kryża dr inż. Włodzimierz Bieliński6. Partnerzy studiów

 • INTERsoftsp z o.o.7. Dodatkowe korzyści

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z obsługi programu TERMOCAD8. Opiekunowie kierunku

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ
tel. 52 340 81 05

Sekretariat studiów:9. Dokumenty do pobrania