PL

EN

Diagnozowanie stanu upraw rolnych
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 4400 zł*

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Diagnozowanie stanu upraw rolnych" potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej i daje tym samym uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego, pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Słuchacz zdobywa wiedzę niezbędną do diagnozowania stanu upraw, co pozwala na prognozowanie plonu roślin na różnych etapach jego formowania. Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy d/s szacowania i wyceny szkód w uprawach rolnych.Dla kogo studia?

Studia dedykujemy osobom zainteresowanym procesem diagnozowania stanu upraw rolnych, które ukończyły studia wyższe (min. I stopnia).Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Jedyne w Polsce studia podyplomowe z tego zakresu! Od 15 lat prowadzi je na Politechnice Bydgoskiej  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.Plan studiów

 • Biologiczne podstawy plonowania roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych – 54 godz.;
 • Charakterystyka wymagań klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych roślin – 20 godz.;
 • Określenie optymalnych modeli roślin i ich biologicznego potencjału plonowania w różnych warunkach glebowych i pogodowych – 20 godz.;
 • Ocena elementów struktury łanu i ich udziału w tworzeniu plonu roślin – 20 godz.;
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych (uprawa roli, siew, nawożenie, pielęgnacja, zbiór) na stan roślin oraz wielkość i jakość plonu – 10 godz.;
 • Analiza klimatycznego ryzyka uprawy roślin – 8 godz.;
 • Metody identyfikacji objawów chorobowych i infekcyjnych czynników chorobotwórczych oraz strat powodowanych przez patogeny - 20 godz.;
 • Charakterystyka najgroźniejszych szkodników poszczególnych upraw oraz ekonomiczne i ekologiczne podstawy oceny szkód – 20 godz.;
 • Identyfikacja przyczyn utraty albo ograniczenia wartości użytkowej gruntu pozostającego w użytkowaniu rolniczym wskutek działalności nierolniczej i określenie stopnia zaniku lub zmniejszenie jego zdolności produkcyjnej – 8 godz.
 • 60 godzin warsztatów terenowychWykładowcy

Profesorowie przedmiotowych katedr WRiB i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.Partnerzy studiów

 • Zakłady UbezpieczeńDodatkowe korzyści

 • ukończenie studiów daje kwalifikacje rolniczeOpiekunowie kierunku

Sekretariat studiów: dr inż. Sebastian Sendel

85-796 Bydgoszcz - Fordon, Al. prof. S. Kaliskiego 7,

Katedra Biologii i Ochrony Roślin, bud. I, piętro 1, pok.106,

tel. 52 374-94-14, email: dsur@pbs.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ

85-796 Bydgoszcz - Fordon, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. I, piętro 1, pok. 119,

 tel. 52 374-93-61,  email: robert.lamparski@pbs.edu.pl

Zastępca kierownika studiów: dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. E, piętro 1, pokój 105,

tel. 52 374-94-43, email: edward.wilczewski@pbs.edu.pl 

 

Biuro Kształcenia Biznesowego

e-mail: podyplomowe@pbs.edu.pl

tel. 52 374 92 78508 196 509Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Cykl kształcenia (edycja studiów) uzależniona jest od liczby kandydatów: min. 15 - maks. 30

Szczegółowe informacje w załączonym pliku