PL

EN

Psychologia zwierząt towarzyszących
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3800 zł*

Limit miejsc: 20

Liczba zjazdów: 16

Cel studiów

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy jako specjalisty z zakresu psychologii zwierząt towarzyszących, w placówkach zajmujących się opieką nad zwierzętami towarzyszącymi, bądź też w jednostkach samodzielnych jako zoopsycholog. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności predysponujące cię do roli doradcy w zakresie pomocy właścicielom zwierząt do tworzenia prawidłowej relacji pomiędzy opiekunem a zwierzęciem, a także do pracy ze zwierzętami po traumatycznych doświadczeniach jako wsparcie dla profesjonalnych instytucji zajmujących się taką działalnością. Otrzymasz wiedzę na temat naturalnych zachowań zwierząt towarzyszących charakterystycznych dla danego gatunku, a także tych które odbiegają od prawidłowego behawioru czyli tzw. zaburzeń behawioralnych. Poznasz różne techniki i metody wykorzystywane w terapii zaburzeń zachowania (zwłaszcza psów i kotów), w celu usunięcia lub zredukowania niepożądanych zachowań zwierzęcia. Uzyskasz wiedzę i umiejętności do diagnozowania zaburzeń zachowań i wprowadzenia odpowiedniego programu terapeutycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych technik pozytywnego szkolenia psów (szkolenia opartego o nagrody).Dla kogo studia?

Studia kierowane są do osób zawodowo związanych z szerokim segmentem weterynaryjnym i hodowlanym, które zamierzają specjalizować się w behawiorze zwierząt, ale również dla opiekunów zwierząt towarzyszących chcących pogłębić swoją wiedzę na temat psychologii zwierząt. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów minimum I stopnia (inżynierskich bądź licencjackich).Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Psychologia zwierząt towarzyszących jest jedyną ofertą kształcenia w zakresie behawioru zwierząt na poziomie studiów podyplomowych w regionie Województwa kujawsko-pomorskiego. Bogata baza dydaktyczna (specjalistyczne fantomy, ścieżka pomiarowa do diagnostyki i rehabilitacji, kamery 360° w celu realizacji materiałów video o charakterze dydaktycznego spaceru zdalnego). Profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne między innymi w systemy monitorów multimedialnych czy specjalistyczne zestawy multimedialne pomocne szczególnie w nauce uczestnikom z niepełnosprawnościami różnego stopnia obsługujące platformy edukacyjno-szkoleniowe (MS Teams czy Moodle). Profesjonalna kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i akademickim.Plan studiów

 • Podstawy psychologii zwierząt – 24 h
 • Zapobieganie niepożądanym zachowaniom u zwierząt egzotycznych – 24 h
 • Dietetyka w psychologii zwierząt – 16 h
 • Organizacja praktyki behawioralnej – 8 h
 • Podstawy psychologii człowieka – 16 h
 • Podstawy neurobiologii – 4 h
 • Zaburzenia behawioralne psów – 16 h
 • Zaburzenia behawioralne kotów – 10 h
 • Terapie behawioralne psów – 16 h
 • Terapie behawioralne kotów – 10 h
 • Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych – 4 h
 • Elementy szkolenia psów – 24 h
 • Wpływ chorób somatycznych na zachowanie psów i kotów – 8 hWykładowcy

dr inż. Natasza Święcicka prof. PBŚ, dr inż. Beata Głowińska, prof. PBŚ, inż. Joanna Śliwa, lek. wet. Bartłomiej Babiński, dr inż. Agata Dankowiakowska, dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska, dr Mateusz Minda, lek wet. Paula Dziubińska-BartylakPartnerzy studiów

 • Psubrat - szkolenie psów i pomoc behawioralna - Joanna Śliwa
 • Medycyna behawioralna lek. wet. Agnieszka Obidowska
 • Marcin Biernaczyk - międzynarodowy sędzia felinologiczny  (kat. II, III i IV)
 • Monika Laszuk - Hodowla psów ras: Border Collie i Amerykański Owczarek Miniaturowy Colline Rove
   Dodatkowe korzyści

Studia podyplomowe „Psychologia zwierząt towarzyszących” zakończą się egzaminem potwierdzającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskaniem kompetencji zawodowych. Egzamin zakłada sprawdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w części pisemnej oraz praktycznej – procedura przeprowadzania egzaminu będzie udostępniona na stronie PBŚ i WHiBZ. W ramach przeprowadzanych zajęć związanych ze szkoleniem psów przewidywane są ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem psów i specjalistycznego sprzętu.Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów:

 • dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ
  tel. 52 374 97 12

Sekretariat:Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Szczegółowe informacje w załączonym pliku  Dokumenty do pobrania