PL

EN

Zarządzanie produkcją dla liderek
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Profil studiów: praktyczny

Cena: 6000*

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Studia powstawły w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw produkcyjnych. Przygotowują one do skutecznego organizowania i zarządzania produkcją, które wymaga szerokiej znajomości wielu zagadnień, dotyczących m.in. przepływu materiałów, informacji oraz zarządzania zasobami. Ze względu na złożoność i skalę zagadnień związanych z produkcją ważne jest, aby każdy uczestnik tego procesu był świadom swojej roli i swojego miejsca w funkcjonowaniu systemu produkcyjnego. Dla kogo studia?

Studia te kierowane są przede wszystkim do kobiet pełniących funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, liderek procesu oraz innych osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Program studiów łączy koncepcje Lean Manufacturing, Theory of Constraints, Six Sigma i obejmuje wiedzę i praktykę dotyczącą: strategii zarządzania produkcją oraz metod planowania i sterowania produkcją, analizy procesów, metody rozwiązywania problemów i zarządzania zmianami, wdrażania metod i narzędzi wpływających na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy i inne), przywództwa, rozwoju kompetencji pracowników, samorozwoju czy zarządzania projektami. Do współpracy w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją dla liderek zaproszono praktyków z dużych przedsiębiorstw, którzy będą dzielić się z uczestnikami studiów swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, symulacji dydaktycznych i gier biznesowych, a  wybrane przedmioty zrealizowane zostaną podczas wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.Plan studiów

 • Wstęp do projektowania produkcji - 16h 
 • Podstawy zarządzania projektami - 16h
 • Efektywna komunikacja liderki - 16h 
 • Budowanie strategii biznesowych w pracy liderki - 8h
 • Modele biznesowe oparte na Lean Management - 16h
 • Zarządzanie zmianą w organizacji - 16h
 • Zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym i wspomagającym - 16h
 • Samorozwój i kariera liderki produkcji opara na kompetencjach - 16h  
 • Efektywne przywództwo liderki - 16h
 • Lean Manufacturing - efektywność i produktywność systemów - 16h  
 • Podstawy prawa pracy, w tym procedury antymobingowe i antydyskryminacyjne i ich egzekwowanie - 16h
 • Wizyta studyjna - 8h
 • Wykład ekspercki (vip)  - 8h
 • Projekt dyplomowy - 8hWykładowcy

Do współpracy w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją dla liderek zaproszono praktyków z dużych przedsiębiorstw, którzy będą dzielić się z uczestnikami studiów swoją wiedzą oraz doświadczeniami.Partnerzy studiówOpiekunowie kierunku

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Monika Gawin

monika.gawin@mondigroup.com

 

Biuro Kształcenia Biznesowego

e-mail: podyplomowe@pbs.edu.pl

tel. 52 374 92 78, 52 374 94 03Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Szczegółowe informacje w załączonych plikach