Psychologia zwierząt towarzyszących
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2950

Liczba zjazdów: 16

Cel studiów

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy jako specjalisty z zakresu psychologii zwierząt towarzyszących, w placówkach zajmujących się opieką nad zwierzętami towarzyszącymi, bądź też w jednostkach samodzielnych jako zoopsycholog. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności predysponujące cię do roli doradcy w zakresie pomocy właścicielom zwierząt do tworzenia prawidłowej relacji pomiędzy opiekunem a zwierzęciem, a także do pracy ze zwierzętami po traumatycznych doświadczeniach jako wsparcie dla profesjonalnych instytucji zajmujących się taką działalnością. Otrzymasz wiedzę na temat naturalnych zachowań zwierząt towarzyszących charakterystycznych dla danego gatunku, a także tych które odbiegają od prawidłowego behawioru czyli tzw. zaburzeń behawioralnych. Poznasz różne techniki i metody wykorzystywane w terapii zaburzeń zachowania (zwłaszcza psów i kotów), w celu usunięcia lub zredukowania niepożądanych zachowań zwierzęcia. Uzyskasz wiedzę i umiejętności do diagnozowania zaburzeń zachowań i wprowadzenia odpowiedniego programu terapeutycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych technik pozytywnego szkolenia psów (szkolenia opartego o nagrody).Dla kogo studia?

Studia kierowane są do osób zawodowo związanych z szerokim segmentem weterynaryjnym i hodowlanym, które zamierzają specjalizować się w behawiorze zwierząt, ale również dla opiekunów zwierząt towarzyszących chcących pogłębić swoją wiedzę na temat psychologii zwierząt. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów minimum I stopnia (inżynierskich bądź licencjackich).Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Psychologia zwierząt towarzyszących jest jedyną ofertą kształcenia w zakresie behawioru zwierząt na poziomie studiów podyplomowych w regionie Województwa kujawsko-pomorskiego. Bogata baza dydaktyczna (specjalistyczne fantomy, ścieżka pomiarowa do diagnostyki i rehabilitacji, kamery 360° w celu realizacji materiałów video o charakterze dydaktycznego spaceru zdalnego). Profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne między innymi w systemy monitorów multimedialnych czy specjalistyczne zestawy multimedialne pomocne szczególnie w nauce studentom z niepełnosprawnościami różnego stopnia obsługujące platformy edukacyjno-szkoleniowe (MS Teams czy Moodle). Profesjonalna kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i akademickim.Plan studiów

 • Podstawy psychologii zwierząt – 24 h
 • Zapobieganie niepożądanym zachowaniom u zwierząt egzotycznych – 24 h
 • Dietetyka w psychologii zwierząt – 16 h
 • Organizacja praktyki behawioralnej – 8 h
 • Podstawy psychologii człowieka – 16 h
 • Podstawy neurobiologii – 4 h
 • Zaburzenia behawioralne psów – 16 h
 • Zaburzenia behawioralne kotów – 10 h
 • Terapie behawioralne psów – 16 h
 • Terapie behawioralne kotów – 10 h
 • Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych – 4 h
 • Elementy szkolenia psów – 24 h
 • Wpływ chorób somatycznych na zachowanie psów i kotów – 8 hWykładowcy

dr inż. Natasza Święcicka, inż. Joanna Śliwa, lek. wet. Bartłomiej Babiński, dr inż. Agata Dankowiakowska, dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska, dr Anna Michalska, dr n.wet. Anna Kołodziejska-SawerskaPartnerzy studiów

 • Psubrat - szkolenie psów i pomoc behawioralna - Joanna ŚliwaDodatkowe korzyści

Studia podyplomowe „Psychologia zwierząt towarzyszących” zakończą się egzaminem potwierdzającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskaniem kompetencji zawodowych. Egzamin zakłada sprawdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w części pisemnej oraz praktycznej – procedura przeprowadzania egzaminu będzie udostępniona na stronie PBŚ i WHiBZ. W ramach przeprowadzanych zajęć związanych ze szkoleniem psów przewidywane są ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem psów i specjalistycznego sprzętu.Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów:

Sekretariat:Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html