Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3600

Liczba zjazdów: 10

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania innowacjami, opracowania budżetu i strategii dla działalności innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zdobędzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: projektowania innowacji produktowych (usługowych), strategii biznesowej opartej na wdrażaniu innowacji, kreowania wizerunku i marki, opracowania biznes planu oraz budżetu dla innowacji, wykorzystywania metodologii pracy projektowej (design thinking), analizy strategicznej w zakresie możliwości wdrożenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również zintegrowanego projektowania strategii, marki i produktu.Dla kogo studia?

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

 • współpraca partnerska ze środowiskiem biznesu;
 • optymalne połączenie niezbędnej teorii, biznesowej praktyki i aktualnej wiedzy;
 • program zajęć dopasowany do wymagań rynku;
 • zdobycie nowych kwalifikacji na wymagającym współczesnym rynku;
 • zagadnienia realizowane w ramach studiów, stanowią kompendium wiedzy dla osób zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach i szukających inspiracji do zmian
 • w przedsiębiorstwie o charakterze operacyjnym i strategicznym.Plan studiów

 • Zarządzanie innowacją – 32 h
 • Analiza strategiczna w biznesie – 40 h
 • Badania i projektowanie innowacji produktowych – 28 h
 • Tworzenie biznes planu dla innowacji – 32 h
 • Design Thinking – 16 h
 • Źródła finansowania innowacji – 16 h
 • Kreowanie tożsamości i wizerunku marki – 16 hWykładowcy

Doskonała kadra specjalistów ze świata nauki i biznesu obejmująca najlepszych wykładowców.Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów:

 • dr Rafał Drewniak

Sekretariat studiów:Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html